სარიტუალო რგოლი - ID: SP-9
130 ლ

არიტუალო ( საპანაშვიდე) კომპოზიცია
დიამეტრი 50-60 სმმომხმარებელს ასევე მოსწონთ